Tải tài liệu

Bộ điều khiển máy phay

Tên tài liệu Link dowload
Hướng dẫn sử dụng máy phay
Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 6
Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 11
Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 21

Bộ điều khiển máy tiện

Tên tài liệu Link dowload
Hướng dẫn sử dụng máy tiện
Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 6
Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 11
Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 21

Bộ biến tần

Tên tài liệu Link dowload
Driver đơn 1KW điện áp 220V 3pha
Driver đơn 2KW điện áp 380V 3pha
Driver đơn 3KW điện áp 220V 3pha
Driver đơn 5.9KW điện áp 380V 3pha

Bàn phím CNC

Tên tài liệu Link dowload
Bàn phím CNC 4012M cho máy phay
Bàn phím CNC 4018M cho máy phay
Bàn phím CNC SK6M cho máy phay
Bàn phím CNC 4012T cho máy tiện