Tải tài liệu

Bộ điều khiển máy phay

Tên tài liệu Link dowload
Hướng dẫn sử dụng máy phay Tải
Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 6 Tải
Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 11 Tải
Hướng dẫn sử dụng máy phay Series 21 Tải

Bộ điều khiển máy tiện

Tên tài liệu Link dowload
Hướng dẫn sử dụng máy tiện Tải
Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 6 Tải
Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 11 Tải
Hướng dẫn sử dụng máy tiện Series 21 Tải

Bộ biến tần

Tên tài liệu Link dowload
Driver đơn 1KW điện áp 220V 3pha Tải
Driver đơn 2KW điện áp 380V 3pha Tải
Driver đơn 3KW điện áp 220V 3pha Tải
Driver đơn 5.9KW điện áp 380V 3pha Tải

Bàn phím CNC

Tên tài liệu Link dowload
Bàn phím CNC 4012M cho máy phay Tải
Bàn phím CNC 4018M cho máy phay Tải
Bàn phím CNC SK6M cho máy phay Tải
Bàn phím CNC 4012T cho máy tiện Tải