Danh mục

Syntec cung cấp giải pháp tổng thể về điều khiển hàn laser hỗ trợ nhiều cấu hình thiết bị khác nhau để đáp ứng các ứng dụng như hàn mặt phẳng ba trục, hàn dynamic bốn hoặc năm trục, hàn đa trạm và hàn galvo. Cung cấp hiển thị đồ họa, giúp giảm đáng kể ngưỡng vận hành và có gói quy trình hàn laser hoàn chỉnh được tích hợp sẵn để giải quyết các vấn đề điều chỉnh các quy trình hàn khác nhau.