Danh mục

Mã Robot – R Tải

(kg)

Tầm với

(mm)

Độ chính xác lặp lại

(mm)

Kiểu lắp đặt Cấp bảo vệ Số trục Ghi chú
LRA596-4-6A(H)-R 4 596 ±0.02 Gắn sàn, Treo ngược, Gắn nghiêng IP54 / IP67 6 Tiêu chuẩn/

Kiểu rỗng

LRA707-7-6A(H)-R 7 707 ±0.02 Gắn sàn, Treo ngược, Gắn nghiêng IP54 / IP67 6 Tiêu chuẩn/

Kiểu rỗng

LRA906-7-6A(H)-R 7 906 ±0.03 Gắn sàn, Treo ngược, Gắn nghiêng IP54 / IP67 6 Tiêu chuẩn/

Kiểu rỗng

LRA1206-10-6A-R 10 1260 ±0.05 Gắn sàn, Treo ngược, Gắn nghiêng IP54 6 Tiêu chuẩn