Danh mục

Giải pháp tổng thể điều khiển cắt laser, bao gồm phần mềm CAD/CAM, motion control, điều khiển laser, giải pháp kiểm soát khe hở laser, kiểu plug and play để đáp ứng ứng dụng xử lý cắt laser. Ngoài giải pháp cắt tấm phẳng tiêu chuẩn, Syntec còn cung cấp bộ điều khiển chuyên dụng cho các ngành như cắt tấm cuộn, cắt khuôn phi kim loại và cắt ống. Với các giải pháp cắt laser dành riêng cho ngành, chúng tôi hiện thực hóa gia công hiệu quả cao.