Chia sẻ:

Căn chỉnh bằng xử lý ảnh

Điều kiện được áp dụng rộng rãi và nhiều loại hình định vị trực quan

-Các tình huống được áp dụng rộng rãi, cung cấp 16 chức năng bao gồm đồ họa, hình tròn, đường thẳng và đường cong.
-Thiết lập các thông số cơ bản có thể thực hiện nhận dạng trực quan một cách dễ dàng.
-Cài đặt các thông số nâng cao có thể tối ưu hóa kết quả nhận dạng dựa trên nhu cầu.

Tích hợp hệ thống điều khiển và thị giác máy một cách hoàn hảo

– Nó chỉ có thể được liên kết giữa thị giác máy và hệ thống Syntec thông qua Ethernet.
-Bộ điều khiển Syntec cung cấp tầm nhìn cài đặt đặc biệt để kết hợp hệ tọa độ và tỷ lệ khung hình cũng như một số thông tin khác. Hệ thống điều khiển được tích hợp hoàn hảo với thị giác máy để giải quyết các vấn đề tích hợp.
-Một số cách sử dụng định vị bao gồm chọn và đặt, phân phối keo, xử lý và cắt kính.

Độ chính xác cao và tỷ lệ nhận dạng cao

-Độ chính xác lặp lại có thể tối đa là 5μ, đáp ứng nhu cầu định vị rộng rãi.
-Tỷ lệ nhận dạng có thể là 100% trong tình trạng ổn định.

Thông tin liên hệ

Sản phẩm tương tự