Tên bạn:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Địa chỉ quý khách:
Đơn vị công tác:

Bộ phận muốn hổ trợ?

Tên linh kiện:

Mô tả của bạn:

Upload hình linh kiện:

Lựa chọn của bạn: Nâng cấpLàm máy mới

Tên máy:

Chọn loại máy của bạn:

Loại máy:

Số trục:

Thông số motor:

Thông số trục chính:

Chiều dài dây motor:

Số lượng in/out

Tính năng phụ:

Tay quay MPGSo daoThay daoThay số / sang sốTiện renTaroTính năng khác

Tên tính năng:

Ghi chú thêm cho chúng tôi

File hình ảnh đính kèm