11 Series

11 Series

– 11MA,11MB

– HSHP

– SPA và HPCC

– Nâng cao hiệu quả gia công

Hotline mua hàng :
+84-938332829

Giao diện người dùng thân thiện

– Chức năng quản lý quyền hạn
– Ngăn ngừa sai sót trong quá trình cài đặt, và bảo mật.
– Sử dụng mục ưa thích để truy cập nhanh hơn.

HPCC

– Tự động điều chỉnh những đoạn không liên tục thành quỹ đạo cong, trơn.
– Tăng cường gia công, giảm sốc cơ học.

G120.1 đa xử lý

– 9 cụm xử lý
– Tự do điều chỉnh thông qua G code
– Đáp ứng nhu cầu cho các sản phẩm khác nhau.

Thông tin kĩ thuật

11 Series

○ Standard- Not Support△ Optional

HARDWARE
Model 11MA 11MB
Storage(DISKA) 512
I/O standaed 32/32 64/64
PS/2 0
RS-232 0
RS-422/RS-485 0
RS-485 1
SRI
I/O optional 128/128
DA 2
screen 10.4
CF card 0
USB 0
RJ-45 1
VGA output 0
PRODUCT
Model 11MA 11MB
Max. Multi-Program 2
Max. Number of Table Tools 4
Look-Ahead 1000
Block Processing Time 2500
Max. PLC-Axis 1
Standard Axis 4 8
Max. Axis (optional) 4 8
Max. Spindle 2 4
Max. Simultaneous Axis Control 4
Min. Control Unit-mm 0.0001
Max. Number of Program Coordinate 100
Max. Number of Tool Length Compensation 96
SERVO
Model 11MA 11MB
(A/B Phase) O O
general(CW/CCW) O O

Tải tài liệu

Giới thiệu tổng quan bộ điều khiển CNC

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm liên quan