Tải phần mềm

Mô phỏng bộ điều khiển máy phay

Tên tài liệu Tải về
Mô phỏng bộ điều khiển 6MA-E Tải
Mô phỏng bộ điều khiển 11MA​ Tải
Mô phỏng bộ điều khiển 21MA-E​ Tải
Mô phỏng bộ điều khiển 220MA Tải

Mô phỏng bộ điều khiển máy tiện

Tên tài liệu Tải về
Mô phỏng bộ điều khiển 6TA-E Tải
Mô phỏng bộ điều khiển 11TA Tải
Mô phỏng bộ điều khiển 21TA-E Tải
Mô phỏng bộ điều khiển 220TA Tải

Phần mềm Driver

Tên tài liệu Tải về
Phần mềm cho phần cứng Driver Tải
Phần mềm chỉnh sửa thông số Driver Tải
Driver cài đặt giao tiếp Driver với PC Tải
Phần mềm Encoder Tải

Phần mềm ứng dụng

Tên tài liệu Tải về
Phần mềm CNC Ladder Tải
Phần mềm chỉnh sửa giao diện eHMI Tải
Phần mềm chỉnh sửa thông số Tải
Phần mềm Auto-tuning thông qua BĐK Tải