Tải phần mềm

Mô phỏng bộ điều khiển máy phay

Tên tài liệu Tải về
Mô phỏng bộ điều khiển 6MA-E
Mô phỏng bộ điều khiển 11MA​
Mô phỏng bộ điều khiển 21MA-E​
Mô phỏng bộ điều khiển 220MA

Mô phỏng bộ điều khiển máy tiện

Tên tài liệu Tải về
Mô phỏng bộ điều khiển 6TA-E
Mô phỏng bộ điều khiển 11TA
Mô phỏng bộ điều khiển 21TA-E
Mô phỏng bộ điều khiển 220TA

Phần mềm Driver

Tên tài liệu Tải về
Phần mềm cho phần cứng Driver
Phần mềm chỉnh sửa thông số Driver
Driver cài đặt giao tiếp Driver với PC
Phần mềm Encoder

Phần mềm ứng dụng

Tên tài liệu Tải về
Phần mềm CNC Ladder
Phần mềm chỉnh sửa giao diện eHMI
Phần mềm chỉnh sửa thông số
Phần mềm Auto-tuning thông qua BĐK