Chia sẻ:

Thiết kế mới của Syntec

Thiết kế mới về hình thức vật lý. Giao tiếp truyền thông servo, hỗ trợ Mechatrolink 3 và EtherCAT.

Nâng cấp hiệu suất bộ điều khiển

Hiệu suất CPU, hiệu suất BPT tăng 20%, nâng cao đáng kể khả năng gia công khuôn và gia công sản phẩm.

Chức năng định hướng trục chính tốc độ cao (HPCC)

Chức năng HPCC điều chỉnh các khối không liên tục thành một đường cong trơn tru. Điều này sẽ nâng cao độ chính xác gia công và giảm sốc cơ học.

G120.1 Nhiều bộ điều kiện gia công

Có 9 bộ cài đặt điều kiện gia công. Đáp ứng nhu cầu xử lý của các sản phẩm khác nhau thông qua G-code.

Category Items Multi-Function Milling
11MA 11MB 21MA 21MA-E 22MA
Product Specification Max. PLC Controlled Paths 2 2 2 2
Max. PLC Controlled Paths 1 1 1 1
Standard Axis 4 8 6 6 6
Max. Axis (Optional) 4 8 6 6 6
Max. Spindle 2 4 4 4 4
Max. Simultaneous Axis Control 4 4 4 4
Min. Control (mm) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Max. number of program coordinate 100 100 100 100
Max. Number of Table Tools 96 96 96 96
Multi-Channel Function Group 4 4 4 4
Look-Ahead Blocks no. 1000 2000 2000 2000
Block Processing timT 2500 2500 2500 2500
Hardware Specifications Storage DISKA (MB) 512 512 512 4069
Standard I/O 32/32 64/64 32/32 32/32 32/32
Optional I/O 128/128 96/96 96/96
DA 2 2 2
Monitor (Inch) 10,4 8/10.4/15 8/10.4/15
CF Card
CF Card 2 2 2
USB
RJ-45 1 1 1
VGA Output 1***
PS/2
RS-232
RS-422
RS-485 1 1 1
USB
SRI
Servo Control Pulse Train (A/B Phase) O
Pulse Train (CW/CCW) O
Mechatrolink II O
Mechatrolink III O O
EtherCAT O O
RTEX O O
Compensation Backlash Compensation O O O O
Pitch Error Compensation O O O O
Angular Error Compensation O O O O
Temperature Error Compensation O O O O
2 Dimension Error Compensation O O O O
Operation MPG Simulation O O O O
Dry Run O O O O
Optional Stop O O O O
Single Block O O O O
Virtual MPG O O O O
Restart at Feedhold O O O O
Restart at Break Point O O O O
Tool Return O O O O
Fixture Offsets O O O O
MPG Offsets O O O O
Programming Optional Skip O O O O
B-Stop O O O O
Absolute Zero Point Coordinate (G92/G92.1) O O O O
Interrupt Macro (M96/M97) O O O
M198 call Subroutines O O O
Expandable G Code O O O O
HSHP Constant Jerk Control O O O O
Multiblocks S-curve motion plan O O O O
Auto declaration in Corner O O O O
Speed Limit for Round Radius O O O O
Multiple Sets of HSHP Parameters O O O O
Quick Parameter Setup O O O O
SPA Feature O O O O
Virtual Radius Funciton (for Rotary Axis) O O O
HSHP Control Mode I (G05.1 Q1) O O O O
HSHP Control Mode II (G05P10000) O O O O
NURBS Interpolation Ability O O O O
Tool
Management
Auto Tool Setting O O O O
Auto Tool Management O O O O
Tool Life Management O O O O
Accessibility Machine Lock (R bit) O O O O
Software Limit O O O O
Spindle Speed Arrival Check O O O O
Axis Synchronize Feature O O O O
Dynamic Axis Synchronize Feature O O O O
Dynamic Axis Synchronize Feature O O O O
Rapid Retraction for Rigid Tapping O O O O
Virtual Axis Feature O O O O
Axis Change Feature O O O O
Axial Torque Limit O O O
Serial Bus Setting Feature(CNC Axis) O O O
Driver Information Display(CNC Axis) O O O
Spindle Application Feature(CNC Axis) O O O
Serial Bus PLC Axis O O O
ROT Element O O O
Dipole Front and Back System O O O O
Data Backup Recovery O O O O
Customized Opening Screen O O O O
My Favorites (Only Eight key system supports) O O O O
Project Protection Feature O O O O
Limit Access Manager O O O O
Remote AP Monitor O O O O
Edit Background Edit O O O O
Edit Protection O O O O
Immediate Grammar Check O O O O
PLC PLC Diagnosis Feature(FORCE I Point) O O O O
Data Transfer NETWORK O O O O
FTP O O O O
RS-485 O O O O
DNC(Network) O O O O
DNC(USB) O O O O
Information Display Operation CV Display O O O O
Graphic Simulation O O O O
Partial Graphic Simulation O O O
Dynamic Multi-Language Switch O O O O
Inclined Plane Feature Coordinate(Inclined Plane Process G68.2, G68.3) Δ Δ Δ
Feature Coordinate Teach Δ Δ Δ
5 axis feature 5 Axis RTCP (G43.4)
Smooth TCP
G code command High Precision Locus Control Mode (G05P10000) O O O O
Smoothing Path Mode (G05.1) O O O O
NURBS Interpolation (G06.2) O O O
Thread Cutting (G33) O O O O
Auto Tool Measurement (G37) O O O O
Tool of Offsets (G45~G48) O O O O
High Speed Peck Drilling Cycle (G73) O O O O
Left Handed Tapping (G74) O O O O
High Precision Boring Cycle (G76) O O O O
Drilling cycling (G81) O O O O
Chopping (G81.1) O O O O
Bottom Feed Hold Drilling Cycle (G82) O O O O
Peck Drilling Cycle (G83) O O O O
Tapping Cycle (G84) O O O O
Boring Cycle (G85) O O O O
High Speed Boring Cycle (G86) O O O O
Back Boring Cycle (G87) O O O O
Semi Automatic Finishing Boring Cycle (G88) O O O O
Bottom Feed Hold Boring Cycle (G89) O O O O
Multi-Group HSHP Parameter (G120.1) O O O O
Option Option-4 Enable Plugin Function O O O
Option-11 High Precision Contour Control (HPCC) O O O
Option-12 Rotation Tool Center Point (RTCP)
Option-13 Feature Coordinate System Δ Δ Δ
Option-14 Parameter learning function Δ
Option-15 Tapping Learning Δ
Option-16Syntec Vision Δ Δ Δ
Option-17 Commercial Vision Software Δ Δ Δ
Option-18 CAD/CAM Δ Δ Δ
Option-19 3D Arc Interpolation Δ Δ
Option-20 Pick and Place (All in one) Δ Δ Δ
Option-21 Four Axis Robot Δ
Option-22 Five Axis Robot Δ
Option-23 Six Axis Robot Δ
Option-24 Gantry Robot Δ
Option-25 Advanced Look-Ahead Δ
Option-26 Smooth Tool Center Point(STCP)
Option-27 Multiple mechanisms for five-axis Δ
Option-28 The 2nd coordinate supports feature coordinate system Δ
Option-29 Four-axis Rotation Tool Center Point Control (4AXRTCP)
Option-31 High Speed Chamfering Contour Control
Option-32 ROT Servo Turret Δ
Option-34 Wood Software
Option-35 3D Laser Scanning
Option-36 Wood Built-In CAM Function

* Only sell in Mainland China
** Only sell in Taiwan
*** VGA is only provided in the rear half

O Standard function
△ Optional function
– Not available function

Thông tin liên hệ