Phần mềm nhà máy thông minh: SynFactory

Phần mềm nhà máy thông minh: SynFactory

Syntec cung cấp các giải pháp sản xuất thông minh thông qua số hóa thông tin, cung cấp các ứng dụng khác nhau để tăng hiệu suất thiết bị sản xuất. Các ứng dụng này, bao gồm thống kê sử dụng thiết bị, quản lý vận hành, lịch sử sản xuất, v.v., sẽ giúp người dùng biết được khả năng khi sản xuất, tăng mức độ thông minh, cải thiện quy tắc quản lý và cuối cùng kích thích hiệu quả sản xuất.

Hotline mua hàng :
+84-938332829

Tính năng

– Hỗ trợ giao thức truyền thông OPC UA
– Thu thập dữ liệu CNC và PLC
– Giải pháp mạng có dây và không dây
– Tích hợp tin nhắn và thông báo trên điện thoại thông minh

Sơ đồ

 

Ứng dụng

– Bảng điều khiển màn hình thời gian thực
– Bảng điều khiển thống kê, tiện ích
– Hệ thống quản lý tập tin CNC
– Thông báo bảo trì thiết bị
– Hệ thống sắp xếp sản xuất
– Báo cáo thống kê sản xuất
– Thông báo / cảnh báo thiết bị
– Hệ thống quản lý kho của nhà máy
– Sao lưu đám mây, dịch vụ và hỗ trợ từ xa

Ngành ứng dụng

– Ngành cơ khí CNC
– Công nghiệp chế biến gỗ

Sản phẩm / Mô-đun

Máy tính công nghiệp
Mô-đun kết nối WiFi
Phần mềm nhà máy thông minh: SynFactory

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm liên quan