Laser marking/khắc

– Được thiết kế cho ngành công nghiệp kính

– Giải pháp chi phí hiệu quả cao cho máy cắt thủy tinh

– Có khả năng tích hợp với mô-đun xử lý ảnh, cánh tay robot để nâng cao hiệu quả sản xuất

– Hiệu suất chi phí hiệu quả cho máy cắt thủy tinh

Bộ điều khiển laser

– Được thiết kế cho ngành công nghiệp kính

– Giải pháp chi phí hiệu quả cao cho máy cắt thủy tinh

– Có khả năng tích hợp với mô-đun xử lý ảnh, cánh tay robot để nâng cao hiệu quả sản xuất

– Hiệu suất chi phí hiệu quả cho máy cắt thủy tinh