FC Series

FC Series

FC-A-80RA, FC-B-80RA

– Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
– Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
– Hiệu quả nhất

Hotline mua hàng :
+84-938332829

Hệ thống điều khiển tích hợp

 

 

– Tích hợp I/O và driver, cài đặt tất cả trong một

– Kích thước phù hợp, giảm thể tích tủ điện

– Phù hợp với kết nối truyền thông M3 tốc độ cao

– Tích hợp AD/DA

– Trang bị RS485, VGA và USB cho các thiết bị bên ngoài vào / ra

Giao diện đặc biệt cho cánh tay hỗ trợ máy đột

 

 

– Xây dựng điểm tham chiếu để dạy
– Hỗ trợ đường thẳng gần cuối để giúp điều chỉnh vị trí và tránh chướng ngại vật
– Cung cấp thiết bị cầm tay dạy

Hỗ trợ nhiều chương trình bù

 

 

– HSPP

– Hỗ trợ tính năng bù đường dẫn và tốc độ trơn

– Hỗ trợ làm trơn góc để tăng hiệu quả gắp và đặt

– Cung cấp quỹ đạo đường thẳng và quỹ đạo đường cong

Bên phát triển thứ hai

 

 

– Cung cấp ứng dụng cho bên thứ hai có thể tùy chỉnh PLC, HMI, và MACRO

– Thiết kế các nút riêng của thiết bị cầm tay

– Cung cấp quy trình phát triển mô đun để phù hợp với PLC và HMI cho sản xuất thủ công

Thiết bị cầm tay giúp việc dạy dễ dàng hơn

 

 

– Tên các nút gắp và đặt máy tiện

– Nút khẩn cấp và nút an toàn

– MPG được tích hợp để đáp ứng nhu cầu

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm liên quan