DỊCH VỤ KỸ THUẬT LEANTEC | NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ

 

Dịch vụ kĩ thuật

Nhà cung cấp giải pháp hiệu quả cho các nhà máy thông minh

Công nghiệp thử nghiệm: Chế biến gỗ / Ô tô / Thủy tinh

Giải pháp sản xuất công nghiệp

Nền tảng đám mây (quản lý sản xuất)

Lợi thế khác biệt hóa

Tích hợp thông minh bậc cao:

Điện toán đám mây / robot công nghiệp / đo lường và kiểm tra / chuyển đổi sản xuất / hệ thống kho liệu thông minh

Nâng cấp công nghiệp nhanh chóng

Hệ thống ban đầu của nhà máy / Phát triển và tùy chỉnh chức năng phản hồi nhanh chóng / tối ưu hóa các bậc hệ thống

Chuyên gia sản xuất thông minh

Cả phần mềm và phần cứng

Leave a Replay