robot

robot

Robot Hàn Leantec

1. Giới thiệu công ty Leantec Technology Co., LTD thành lập năm 2018 (là công ty con của công ty SYNTEC). Giữa xu hướng toàn

Xem chi tiết »
Robot mài

Robot Mài Leantec

1. Giới thiệu công ty Leantec Technology Co., LTD thành lập năm 2018 (là công ty con của công ty SYNTEC). Giữa xu hướng toàn

Xem chi tiết »
Robot Gắp

ROBOT GẮP SYNTEC

Robot Gắp SYNTEC ứng dụng trong máy phay 1. Ứng dụng của Robot gắp trong gia công Trong nhiều trường hợp gia công phôi, có

Xem chi tiết »