Ứng dụng

robot

Robot Hàn Leantec

1. Giới thiệu công ty Leantec Technology Co., LTD là công ty con của công ty SYNTEC. Giữa xu hướng toàn cầu của Công nghiệp

Xem chi tiết »
Robot mài

Robot Mài Leantec

1. Giới thiệu công ty Leantec Technology Co., LTD là công ty con của công ty SYNTEC. Giữa xu hướng toàn cầu của Công nghiệp

Xem chi tiết »
Robot Gắp

ROBOT GẮP SYNTEC

Cánh tay robot SYNTEC ứng dụng trong máy phay 1. Ứng dụng của Robot gắp trong gia công Trong nhiều trường hợp gia công phôi,

Xem chi tiết »