2023/03/06-03/11 TIMTOS

TIMTOS (Triển lãm máy công cụ quốc tế Đài Bắc) đã quay trở lại, là triển lãm máy công cụ quốc tế lớn nhất Đài Loan kể từ sau đại dịch, thu hút các ngành công nghiệp toàn cầu đến xem, lĩnh vực máy công cụ có thể biến ngành công nghiệp gia công kim […]

【 2021 SYNTEC∞LEANTEC 】 Tích hợp Robot – CNC

SYNTEC và LEANTEC đã cho ra mắt giải pháp tích hợp CNC – ROBOT, kết hợp hoàn hảo giữa máy công cụ và robot, tăng tính “thân thiện” trong lắp đặt và vận hành. Robot tích hợp cho máy công cụ: Cánh tay robot là một bộ phận tiêu chuẩn của máy công cụ! Giải […]

Robot gắp và đặt, an toàn và hiệu quả!

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, robot công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống sản xuất khác nhau. Tự động gắp và đặt (xếp, dỡ hàng) đặc biệt được áp dụng trong lĩnh vực máy công cụ. So với việc bốc xếp thủ công truyền thống, việc ứng dụng robot công […]